Boekpresentatie

Goed nieuws! Manna voor elke dag is eindelijk uit! Ik mocht het eerste exemplaar ontvangen uit de handen van de uitgever! 

Dit gaan we natuurlijk vieren en hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de feestelijke boekpresentatie met een mooi programma waarin ik je graag na afloop dit full color dagboek persoonlijk overhandig. 

Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest op maandagavond 27 september staat om 19.30 koffie, thee en lekkers klaar. Om 20.00 begint het programma:

20.00 Opening/welkom/gebed Cees Scholten

20.05 Aanbidding met band in Hebreeuwse stijl

20.30 Boekoverhandiging en kort intermezzo met dankwoord Myrjam en Carin

20.45 Optreden Kingdom Kids

21.00 Liederen rond de Bijbelse feesten bij Manna voor elke dag

21.20 Afsluiting en zegengebed

geef je op via stichtingincrease@gmail.com

Hartelijke groet,

Carin van Essen